Species insectorum: exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin, adjectis observationibus, descriptionibus, pp, 318-328

Article
12 pp.

Frabricius1781a


[page ]

IOH. CHRIST. FABRICI

HISTOR. NAT. OECON ET CAMERAL. PROF. KILONIENS.

ACAD. HAFNIENS. NORWEG. BEROLINENS. ET
LVND. SOC.

SPECIES INSECTORUM

EXHIBENTES
EORUM
DIFFERENTIAS SPECIFICAS, SYNONYMA
AUCTORUM, LOCA NATALIA, METAMORPHOSIN

ADIECTIS
OBSERVATIONIBUS, DESCRIPTIONIBUS.

TOM. II

HAMBURGI et KILONII

IMPENSIS CAROL. ERNEST. BOHNII

MDCCLXXXI.


[page 318]

155 TETTIGONIA

groffa. 1. T. thorace viridi nigro fublineata, alis albis, pofticis
macula bafeos flaua. Syst. Ent. 678. I*
Habitat in Brafilia. Mus. Dom. Banks.

grifea. 2. T.grifea, elytris aqueis, margine poftico nigro pun-
ctato , cofta antice alba. Syst. Ent. 678. 2.*
Habitat in Americae infulis. Mus. Tottianum.

3. T

CLASS. VII. RYNGOTA. Tettigonia. 319

3. T. thoracis margine dilatato acuto, alis atris, margi-
ne albo. Syst. Ent. 678. 3.*
Habitat in America. Mus. Dom. Banks.
limbata.


4. T thoracis margine dilatato, atra alis albidis. Syst.
Ent. 678. 4.*

Habitat in Iamaica.Mus. Dom. Banks.
dilatata.5. T. fcutello emarginato, alarum cofta virefcente. Syst.
Ent. 679. 5.*


Cicada Tibicen elytris anaftomofibus ferrugineis, fcu-
telli apice emarginato. Linn. Syst. Nat. 2. 707.19.
Mus. Lud. Vlr. 160.

Cicada Lyricen thorace antice viridi, poftice fuluo ma-
culis nigris, alis hyalinis, venis fufcis, margine di-
latato viridi. Degeer Ins. 3. 212. 14. tab. 2.2. fig. 23.
Tibicen. Merian. Sur. tab. 49.
Panorpa. Brown. Iam. 436. tab. 43. fig. 15.
Guerucu Erementi. Margr. Bras. 256.
Seb. Mus. 4. tab. 85. fig. 9. 10.
Habitat in America.
Variat thorace nigro et nigro brunneoque variegato.
Tibicen,


6. T. nigra, elytris albis, cofta flaua. Syst. Ent. 679. 6.*
Cicada septendecim nigro virefcens elytris margine fla-
uefcente, capite vtrinque octoftriato. Linn. Syst.
Nat.
2. 708. 20.
Cicada maxilla vtraque lineis octo transuerfis concauis,
alarum margine inferiore lutefcente. Kalm. Act.
HoIm.
1756. 101.
Collins. Act. angl. 1765. 65. tab. 8.
Habitat in America.
Septende-
deci.

7. T. thorace variegato, elytris hyalinis antice neruis
Punctatis, poftice ftrigis duabus vndatis fufcis. Syst.
Ent.
679. 7. *
Habitat in Capite Bon. Spei.Mus. Dom. Banks.
catena.


8. T. atra, thorace, elytris alisque flauo maculatis. Syst.
Ent.
Append. 831.*

Cicada maculata. Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 1.
Habitat in China.
maculata.

9.T.


[page 320]320 CLASS. VII. RYNGOTA. Tettigonia.

stridula. 9. T. villofa, elytris grifeis, alis flauis, Omnibus margi-
ne hyalino. Syst. Ent. 679. 8.*

Cicada ftridula elytris margine dilatato, punctis fep-
tem albis. Linn. Syst. Nat. 2. 706. 12. Mus. Lud.
Vlr. 157.

Cicada catenata. Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 2.
Habitat in Capite Bon. Spei.

cingula-
ta.
10. T. thorace maculato, elytris hyalinis, cofla macula
gue fulcis, abdomine atro, fafciis flauis. Syst. Ent.
680. 9.*
Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

villofa. 11. T. thorace fufco viridique variegato, pectore albo
villofo.
Habitat ad promontorium Bon. Spei. Mus. Dom.
Banks
.
Minor, frons viridis vtrinque ftrigis atris. Thorax
viridis fufco varius. Pectus lana alba tectum. Scu-
tellum nigrum lineis quatuor flauis. Abdomen viri-
de. Alae hyalinae neruis nigris puncto vno alte-
roue albo.

cruenta-
ta.
12. T. thorace variegato,1 elytris hyalinis, cofla flaue-
fcente, abdomine atro, fafciis fanguineis. Syst.
Ent. 680. 10.*

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

conspur-
cata.
13. T. atra, elytris bafi flauo maculatis, ano flauo. Gen.
Ins. Mant.
298.*
Habitat in India. D. Fothergill.

haemato-
des.
14. T. nigra immaculata, abdominis incifuris fanguineis.
Syst. Ent. 680. 11.*
Cicada haematodes. Linn. Syst. Nat. 2. 707. 14.
Scop. carn. 347.
Petiv. Gazoph. tab. 15. fig. 7.
Gron. Zooph. 675.
Fuesi. Ins. 24. 452.
Habitat in Europa auftrali.

Orni. 15. T. nigra flauo maculata, alis albis, bafi flauis, maculis
duabus nigris. Syst. Ent. 680. 12.*
Cicada

CLASS. VII. RYNGOTA. Tettigonia. 321

Cicada orni elytris intra marginem punctis fex conca-
tenatis anaftomofibusque interioribus fufcis. Linn.
Syst. Nat.
2. 707. 16.
Scop. carn. 346.
Seb. Mus. 4. tab. 85. fig. 4. 5.
Roes. Ins. 2. Gryll. tab. 25.
Reaum. Ins. 5. tab. 5. fig. 16. 17. 18. 19.
Snlz. Hist. Ins. tab. 10. fig. 65.
Schaeff Icon. tab. 4. fig. 14.
Habitat in Europa auftrali.

16. T. elytris linea flexuofa, alis margine hyalino.
Cicada repanda. Linn, Syst. Nat. 2. 707. 17.
Cicada nigra linea fulua, thorace nigra linen, alis
linea flexuofa fufca, maculis margineque hyalinis.
Degeer Ins. 3. 219. 15, tab. 33. fig. I.
Habitat in India.
repanda.

17. T. grifea, thoracis linea alba, elytris aibo reticula-
tis. Syst. Ent. 681. 13.
Cicada reticulata. Linn. Syst. Nat. 2. 707. 18.
Cicada fufco teftacea, capite obtufo, thorace linea al-
ba, alis albo reticulatis, tibiis pofticis nigro macu-
latis. Degeer Ins. 3. 227. 24. tab. 23. fig. 15. 16.
Habitat in America meridionali.
reticula-
ta.

18. T. atra, alis albis bafi nigris, venis teftaceis. Syst.
Ent.
681. 14.*
Habitat in China. Dom. Gunnerus.
atrata.

19. T. nigra, ore thoracis maculis duabus abdomineque
fanguineis. Syst. Ent. 681. 15.*
Cicada sanguinea alis fuperioribus fufcis, fronte ab-
domine thoracisque maculis binis fanguineis. De-
geer Inf.
3. 221. 18. tab. 33. fig. 17.
Habitat in China. Dom. Drury.
sanguino-
lenta.

20. T. elytris fufco aureis, tibiis anticis incraffato den-
tatis rufis. Syst. Ent. 681. 16.*
Habitat in China. Dom. Drury.
splendidu-
la.

Fabr.Sp.Ins T.II. X 21. T.


[page 322]


322 CLASS. VII. RYNGOTA. Cicada.

muta. 21. T. elytris hyalinis, cofta fanguinea, abdomine linea
dorfali fanguinea. Syst. Ent. 681. 17*
Habitat in noua Zelandia.Mus. Dom. Banks.
violacea. 22. T. violacea, alis apice fufcis. Syst. Ent. 682. 18.
Cicada violacea. Linn. Syst. Nat. 2. 708. 21. Mus.
Lud. Vlr.
162.
Fuesly Ins. Helv. 24. 455.
Habitat in Europa australiori

156. CICADA.

perspicil-
lata.
I. C. atra, alis macula ocellari albo hyalina, abmonine
apice flauo.
Habitat in India. Mus D. Schulz.
Gigas in hoc genere. Caput et thorax atra oculis an.
tennisque fuluis. Abdomen atrum vltimis fegmen-
tis flavis ftriga atra. Elytra atra , immaculata. Alae
atrae macula magna ocellari alba hyalina verfus mar
ginem pofticum. Pedes nigri, pofticis geniculis
flauis.

ocellata. 2. C. elytris compreffis adfcendentibus viridibus, punctis
ocellaribus ferrugineis. Syst. Ent. 682. 1.
Degeer Ins. 3. tab. 33. fig. 2.
Habitat Tranquebariae. D. Koenig.

limbata. 3. C. elytris deflexis viridibus, margine rubro, interiori
bafi nigro punctato.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus Dom. Banks.
Magna. Caput ferrugineum, vtrinque inter oculos ele-
uatum, antennis breuibus nigris. Thorax glaber,
laeuis lobo antico virefcente. Elytra lata, deflexa,
virefcentia, margine rubro, qui poftice lineola te-
nuiffima nigra terminatur. Sutura antica nigro pun-
ctata puncto diftincto vtrinque ad fcutellum, poftice
rubra. Alae albae immaculatae.
Aliam fimillimam vidi, at totam exalbidam futura bafi
nigro punctata inargineque elytrorum poftico nigro.

margina-
ta.
4. C. flaua, elytris deflexis nigris, linea laterali alba.
Syst. Ent. 682. 2. Linn. Syst. Nat. 2. 710. 39.

Habi-

CLASS. VII. RYNGOTA. Cicada. 323

Habitat In America.
Alae pallidae.

5. C. exalbida, alis deflexis patulis, elytris antice fufco
punctatis. Syst. Ent. 682. 3. Linn. Syst. Nat. 2.,
710. 40.

Cicada flaua, alis ampliffimis deflexis albidis nigro pun-
ctatis. Degeer Ins. 3. 222. 19. tab. 33. fig. 6.
Sulz. Hist. Ins. tab. 9. fig. 10.
Habitat in America meridionali.
phalae-
noides.

6. C. exalbida, elytris deflexis, thoracis margine antico
punctis duobus compreflis. Syst. Ent. 682. 4. Linn.
Syst. Nat.
2. 710. 41.
Habitat in America meridionali.
bipuncta-
to.

7. C. grifea, elytris deflexis, capite apice puncto nigro.
Syst. Ent. 683. 5.*
Habitat in Americae meridionalis infulis. Dom. Rohr.
grisea.

8. C. elytris deflexis viridibus, punctis tribus albidis.
Habitat in Africa aequinoctiali.Mus. Dom. Banks.
Maior C. viuida. Corpus totum viride fronte fulcata.
Elytra magna, deflexa, viridia punctis tribus albis
transuerfim pofitis. Margo pofticus fanguineus,
Alae albae.
epuncta-
ta.

9. C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica.
Syst. Ent. 683. 6. *
Habitat in Americae meridionalis infulis, Dom. Rohr,
in noua Hollandia. Mus Dom. Banks.
vivida.

10. C. elytris deflexis viridibus, dorfo fcabro, capitis
margine poftico thoraceque linea dorfali fanguinea.
Syst. Ent. 683. 7.*
Habitat in noua Hollandia. Mus Dom. Banks.
minuta.

11. C. ails deflexis hyaiinis,ftriga, fafcia punctisque fufcis,
ano lanato. Syst. Ent. 683. 8. Linn. Syst. Nat. 2.
711. 44.
Habitat in India orientali.
Frons ouata ferruginea.
cunicula-
ria.

X2 12.C.


[page 324]

324 CLASS. VII. RYNGOTA. Cicada

lanata. 12. C. alis nigris, punctis coeruleis, fronte lateribusque
rubris, ano lanato. Syst. Ent. 683. 9. Linn. Syst.
Nat.
2. 711. 42. Mus. Lud. Vlr. 163.
Cicada lanata. Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 11.
Sulz. Hist. Ins. tab. 9. fig. II.
Habitat in India.
Oculi fpinofi.

tomento-
sa.
13. C. elytris deflexis viridibus, fuluo fubfafciatis, alis al-
bis, fafciis duabus atris. Syst. Ent. 683. 10.*
Habitat in India orientali. Mus. Tottianum.

barbata. 14. C. fufca abdomine virefcente, ano lanato niueo
Syst. Ent. 684. 11.*
Habitat in noua Hollandia.Mus. Dom. Banks.

villofa. 15. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. Syst.
Ent.
684. 12.*
Habitat an America meridionali. Dom. Rohr.

elongata. 16. C. thorace rubro, flauo lineato, elytris longiffimis ni-
gro punctatis.
Habitat in noua Hollandia. Mus Dom. Banks.
Corpus parvum, gibbum. Frons interoculos eleuata,
canaliculata, flaua. Thorax Iaete ruber margine
antico lineisque flauis. Abdomen flauum, fufco va-
rium. Elytra corpore triplo longiora, obfcura, ni-
gro punctata. Alae obfcurae.

vittata.17. C. flaua, vitta ferruginea longitudinali duplici repan-
do dentata. Syst. Ent. 684. 13. Linn. Syst. Nat. 2.
710. 36. Fn. Sv. 889.
Fuesl. Ins. Helv. 24. 463.
Habitat in Europae hortis.

lateralis. 18. C. nigra, elytris latere. albis. Syst. Ent. 684. 14. Linn.
Syst. Nat.
2.709. 29. Fn. Sv. 886.
Locusta pulex fufca vtrinque in lateribus alarum arcu
albicante. Raj. Ins. 68. 2.
Geoff. Ins. 1. 416. 3.
Fuesl. Ins. Helu. 24. 460.
Habitat in Europae plantis

19.C

CLASS. VII. RYNGOTA. Cicada. 925

19. C. fupra nigra, fcutello elytrorum maculis duabus dor-
falibus margineque exteriori flauefcentibus. Syst.
Ent.
684. 15.*
Habitat in Brafilia. Mus Dom. Banks.
variega
ta.

20. C. fupra nigra, capite fcutelloque flauis, elytrorum
margine hyalino. Syst. Ent. 684. 16.*
Habitat in Infula Otaheiti oceani pacifici. Mus. Dom.
Banks
fenestra-
ta.

21. C. nigra, oculis albis. Syst. Ent. 685. 17. Linn. Syst.
Nat.
2. 709. 26. Fn. Sv. 883.
Habitat in Europae borealis plantis.
leuco-
phthalma.

22. C. nigra fiauo maculata, elytris fufcis, puncto margi-
nali albo.
Habitat in Germania. Dom. de Hattors.
Statura parua praecedentis. Caput nigrum punctis ali-.
quot flauis. Thorax niger margine antico flauo.
Elytra Iaeuia fufca puncto albo verfus pofteriora.
Abdomen atrum ano rufo.
bigutta-
ta.

23. C. capite thoracisque ball flauefcentibus. Syst. Ent.
685. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 709. 28. Fn. Sv. 885.
Geoff. Ins. 1. 421. 13.
Habitat in Europae plantis.
leucoce-
phala.

24. C. elytris flauis, linea nigra duplici interrupta longi-
tudinali. Syst. Ent. 685. 19. Linn. Syst. Nat. 2.710.
35. Fn. Sv. 889.
Cicada alis fuperioribus flauis, fafciis binis nigris in- -
terruptis longitudinalibus, pedibus flauis. Degeer Ins.
3. 186. 7. tab. 12. fig. 6.
Ranatra bicolor ex fufco et pallido ftriata. Petiv. Ga-
zoph.
tab. 61. fig. 10.

Geoff. Ins. 1.419.9.
Fuesly Ins. Helv. 24. 462.
Habitat in Europae plantis frequens.
inter-
rupta.

25. C. nigra, capitis margine poftico thoraceque flauis.
Syst. Ent. 685. 20. * .
flauicollis.

X3 Cicada


[page 326]

326 CLASS. VII. RYNGOTA Cicada

Cicada flauicollis fufca, capite thoraceque flavis. Linn.
Syst. Nat.
2. 709, 33. Fn. Sv. 891.
Habitat in Europae graminibus.

viridis. 26. C. elytris viridibus, capite flauo, punctis nigris. Syst.
Ent.
2. 685. 21. Linn. Syst. Nat. 2. 711. 46. Fn. Sv.
896.-

Locusta pulex paullo minor. Raj. Ins. 68. 3.
Ranatra viridefcens. Petiv. Gazoph. 73. tab. 76. fig.6.
Geoff. Ins. 1. 417. 5.
Fuesly Ins. Helv. 24. 465.
Habitat in Europae plantis.

Lanio. 27. C. viridis, capite thoraceque carneis Syst. Ent. 685.
22. Linn. Syst. Nat. 2. 710. 37.
Fuesly Ins. Helv. 24. 464.
Habitat in Europae plantis.

turca. 28. C. atra, abdomine flavo, alis apice fufcis, Iunula hya-
lina. Syst. Ent. 685.23.*
Habitat in Europae plantis.Mus. Dom. Banks.

maura. 29. C. nigra, pectore abdomineque fanguineis, Syst. Ent.
686. 24, *
Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

nebulosa.30. C, nigra, elytrjs hyalinis, bafi fufcis.
Habitat in Africa aequinoctiali.Mus. Dom. Banks.
Media, Corpus totum atrum, immaculatum. Elytra
bafi late fufca punctis duobus ferrugineo hyalinis,
reliqua pars hyalina macula marginali atomisque fu-
fcis. Alae breuiores albohyalinae.

hyalina. 31. C. fufca, elytris fafcia abbreviata margineque poftico
hyalinis. Syst. Ent. App. 832.*
Cercopis fenestrata fufca, elytris fafcia media maculis-
que duabus marginalibus feneftratis. Syst. Ent.
688. 1.*
Habitat in India orientali. Dom. Edler.

pellucida. 32. C. grifea, elytris fafcia media hyalina. Syst. Ent.
686. 25.*

Habitat in nova Hollandia.Mus. Dom. Banks.

33. C.

CLASS. VII. RYNGOTA. Cicada. 327

33. C. fufca, alis albo hyalinis, margine fufco punctato.
Syst. Ent. 686. 26.*
Habitat in Daniae Rofis.
Cynosba-
tis.

34. C. flaua, elytris albis, puncto fafciisque duabus ni-
gris. Syst. Ent. 686. 27. *
Habitat in Angliae Carduis. Mus Dom. Banks.
Serratu
lae.

35. C. alis fufcis, neruis albo nigroque punctatis. Syst.
Ent.
686. 28. *
Cicada neruosa fufca, alis hyalinis fufco maculatis, ner-
uis punctatis. Linn. Syst. Nat. 2. 709. 25. Fn. Sv.
882.
Cicada neruoso punctata grifeo fufca, alis hyalinis fu-
fco maculatis, neruis punctatis. Degeer Ins. 3. 182.
4. tab. 12. fig. 1. 2.
Geoff. Ins. 1. 415. 1.
Scop. carn. 341.
Fuesly Ins. Helv. 2.4. 459.
Habitat in Europae plantis.
Variat elytris fafcia media fufca. Dom. de Hattors.
neruosa.

36. C. atra viridi variegata, alis hyalinis, punctis tribus
coftalibus nigris. Syst. Ent. 686. 29.
Habitat in Germania. Dom. de Hattors.
variega-
ta.

37. C. fronte thoraceque glaucis, punctis quatuor ocel-
laribus nigris, elytris hyalinis, margine flauefcente.
Syst. Ent. 687. 30.*
Habitat in india orientali. D. Koenig.
lyncea.

38. C. flava, elytris fufco auratis. Syst.Ent. 687.31.*
Habitat in Angliae plantis. Mus. Dom. Banks.
fulgida.

39. C. elytris flauefcentibus, fufco punctatis. Syst. Ent.
687.32. *
Cicada fufco pallida, elytris membranaceis virefcenti-
bus, fcuteilo macula duplici triangulari. Geoff. Ins.
1. 417. 4.
Habitat in Europae nemoribus.
punctata.

40. C. flava, alis albis apice fufco ftriatis. Syst. Ent. 687.
33. Linn. Syst. Nat. 2. 712. 50. Fn. Sv. 902.
Rosae.

X 4 Cicada


[page 328]

328 CLASS. VII. RYNGOTA. Cercopis.


Cicada Musciformis Rosae viridi lutea, abdomine lu-
teo, alit albidis apice hyalinis. Degeer Ins. 3. 103.9.
Geoff. Ins. 1. 428. 28.
Reaum Ins. 5. tab. 20. fIg. 10-14.
Frisch. Ins. 11. 13. tab. 20.
Fuesly Ins. Helv. 24.467.
Habitat in Rofae foliis.

aurata. 41. C. flaua, elytris fuluo pictis, maculis quatuor nigri,
pofticeque auratis. Syst. Ent. 687. 34 Linn. Syst.
Nat.
2.711.48. Fn. Sv. 899. Fuesl. Ins. Helv. 24.466.
Habitat in Europae borealis plantis.

Vlmi. 42. C. alis viridi luteis, apicibus nigricantibus inauratis.
Linn. Syst. Nat. 2. 711. 49. Fn. Sv. 900.
Cicada Musciformis Vlmi viridi lutea, abdomine ni-
gricante, alis fuperioribus apice nigricantibus. De-
geer Ins.
3. 189. 8.
Geoff Ins. 1. 42.7. 27.
Habitat in Europae Vlmis.
cuspidata. 43. C. grifea, capite depreffo plano, apice fufco. Syst. Ent.
687. 35. *
Habitat in Angliae plantis. Mus Dom. Banks.
Quercus. 44. C. flauefcens, elytris fanguineo apice fufco maculatis.
Gen. Ins. Mant. 298.*.
Habitat in Quercu, frequens in praedio comitis Holk.
Lekhoff. prope Kiel.